Chớp xanh lục xuất hiện vào những giây cuối cùng trước khi Mặt Trời lặn