Thiếu niên Taekwondo lập kỷ lục dùng đầu đập vỡ 111 khối bê tông