10 nhân vật vượt lên số phận khiến cả thế giới nể phục