Chú mèo may mắn được cứu sống khi đang bị đóng băng