Chó con có bộ lông xanh biếc giống nhân vật hoạt hình