Cách tạo câu hỏi trên Facebook

Ngay khi các tín đồ Instagram truyền tai nhau về một tính năng mới trên dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh trực tuyến này, cho phép người dùng sử dụng Question Sticker đặt câu hỏi trên Instagram thì ngay lập tức mạng xã hội lớn nhất Thế giới cũng xuất hiện tính năng "Trả lời câu hỏi", cho phép người dùng đặt câu hỏi trên Facebook để tương tác với những người dùng khác.