Những tình huống thoát khỏi 'bàn tay tử thần' của động vật