Va chạm ở tốc độ 270 km/h, nữ tay đua 17 tuổi bị hất tung lên trời