Hướng dẫn điều chỉnh âm thanh trong Skype

Bạn thường xuyên sử dụng Skype để chat video, nhưng khi gọi video thấy tiếng của mình lúc to lúc nhỏ, khi nói chuyện lâu tiếng nhỏ dần và bị nhiễu, khiến bạn cảm thấy rất khó chịu. Vậy mời các bạn tham khảo video hướng dẫn để biết cách khắc phục.