Tắt tự động cập nhật trên Chrome

Chrome là một trong những trình duyệt web được đánh giá là tốt nhất hiện nay trên hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, việc Chrome tự động cập nhật, đôi khi sẽ gây ra một vài rắc rối cho các chương trình, tiện ích mở rộng chạy trên đó. Cách tốt nhất là nên vô hiệu hóa tự động cập nhật trên Chrome và tự mình update phiên bản cho trình duyệt này bằng phương pháp thủ công.