Cách tạo bình chọn trên Viber điện thoại - Download.com.vn

Giờ đây, người dùng Viber có thể tạo bình chọn trên cả điện thoại, máy tính bảng và máy tính PC một cách dễ dàng. Để biểu quyết về một vấn đề chung nào đó thuận tiện hơn.