Đã tìm ra phương thức leo trèo dễ dàng như 'người nhện'