Xuất hiện vòi rồng cao chục mét hút nước từ hồ thủy điện lên trời ở Quảng Trị