Xe SUV gắn xẻng vào bánh xe để thoát lầy trên sa mạc