Mặt trăng sẽ có cuộc “gặp gỡ gần gũi” với hai cụm sao trong tuần này!

Ngày 7 tháng 11, Mặt Trăng sẽ đi qua cụm sao M-35 và vào ngày 10 tháng 11, Mặt Trăng sẽ tiến gần đến Cụm sao Tổ Ong (Beehive cluster), theo NASA cho biết.