Dạy Toán 5 - Hỗ trợ dạy Toán 5

Dạy Toán 5 nằm trong chuỗi phần mềm Dạy Toán dành cho học sinh Tiểu học. Phần mềm mô phỏng toàn bộ dạng toán trong sách giáo khoa Toán lớp 5. Được thiết kế dành riêng cho giáo viên giảng dạy trên lớp cũng như cha mẹ học sinh hướng dẫn con em mình học tại nhà.