Dạy Toán 3 - Hỗ trợ dạy Toán lớp 3

Dạy Toán 3 là phần mềm nằm trong chuỗi các phần mềm Dạy toán dành cho cấp Tiểu học. Bộ phần mềm này được chia thành 2 phần, mô tả chi tiết các bài học trong sách Toán lớp 3 tập 1 và tập 2.