'Tiểu hổ' đánh liên tiếp vào mặt chú cọp bông vì nghĩ là kẻ thù