UAE lên kế hoạch xây dựng một thành phố trên sao Hỏa

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates – UAE) đã vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng, không chỉ là đưa con người lên sao Hỏa bằng tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo, mà còn xây dựng một thành phố với kích thước ngang với thành phố Chicago trên "Hành tinh Đỏ".