Toy Odyssey: The Lost and Found - Game phiêu lưu hành động cùng đồ chơi cho máy tính

Trong game phiêu lưu hành động cho máy tính Toy Odyssey: The Lost and Found, người chơi sẽ dành thời gian khám phá căn nhà được ngẫu nhiên tạo ra trong đêm, đánh bại các tên trùm trong từng căn phòng độc đáo và đối đầu với trùm cuối.