Tình huống cầu thủ nằm cả ra sân để chống sút phạt chìm