Thủ môn chạy lên sút pen ghi bàn, chạy quay về thì vào lưới nhặt bóng