Thót tim với pha đổ đèo dọc sườn núi Himalaya dựng đứng hiểm trở