Thót tim sàn nhảy Bungee trên cầu đáy kính cao nhất thế giới với 275 m