The SurveyMonkey Android - Ứng dụng tạo khảo sát trên điện thoại Android

SurveyMonkey là công cụ tạo khảo sát trực tuyến cực kỳ phổ biến và thông dụng giờ đây đã có mặt trên Android, cho phép bạn tạo bảng câu hỏi nhằm lấy ý kiến đông đảo mọi người một cách nhanh chóng , chính xác và tiết kiệm công sức.