The Sims 4: City Living GAMEPLAY

The Sims 4 City Living là game mô phỏng xây dựng thành phố khá thú vị với 3 phiên bản trước đây đã rất thành công. Game The Sims 4 City Living sẽ tiếp tục mang đến chúng ta một thành phố năng động, giàu đẹp với nhiều tòa nhà cao tầng có kiến trúc độc đáo.