Thanh niên trồng cây chuối, nhảy từ độ cao chóng mặt