Thanh niên say rượu tông xe tải, ngã ngay trước ôtô