Thanh niên Australia giải khối rubik trong chưa đầy 5 giây