Sticklings (Official Sneak Preview) - Game giải đố cho máy tính và Windows 10 Mobile

Trong game giải đố Sticklings độc đáo, người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ là giúp một đội người que đi đến đích bằng cách sử dụng nhiều khả năng khác nhau.