Sinh con dưới nước, thật đáng ngạc nhiên và cảm động!