Siêu nhân thể thao có cánh tay ma thuật” xoắn tít 180 độ dẻo như bún