Xây dựng nhà trên ROBLOX Studio

Hướng dẫn chi tiết xây nhà trên Roblox Studio rất đơn giản. Hãy video minh họa từng bước dưới đây: