Rắn hổ mang chúa dài 4m ẩn dưới ca pô ô tô chở xe chở học sinh