Hướng dẫn nhập Map Code trong Mini World: Block Art

Nhập mã code cho từng thể loại tài nguyên hoặc địa hình trong Mini World: Block Art sẽ giúp bạn tìm được loại địa hình mong muốn ngay khi khởi tạo và chạy bản đồ mà không cần phải đi tìm.