Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus, chúa tể bầu trời thời tiền sử