Quên vào cua, nam thanh niên suýt phải trả giá bằng tính mạng