Quay video chơi game và upload lên Youtube trực tiếp từ BlueStacks

Một sự thay thế mới ở phiên bản lần này, tuy không stream video được, nhưng giả lập Android BlueStacks cho phép chúng ta ghi lại màn hình chơi game (như khi sử dụng các phần mềm quay màn hình máy tính), sau đó upload lên Youtube.