Phát hiện cá sấu quái vật nặng 1 tấn lẩn trốn trong kênh Sri Lanka