Phản ứng khó đỡ của các ông bố khi được con... "tỏ tình"