Cười vỡ bụng với phản ứng của chú chó khi phát hiện bị cắt lông mông