Nữ cầu thủ vừa 'trồng chuối' vừa tâng bóng nghệ thuật