Nổi da gà khi xem bác tài vượt cung đường bên bờ vực thẳm