Những khoảnh khắc sét đánh kinh hoàng xé toạc bầu trời bị camera vô tình ghi lại