Nhện đỏ cực độc tung đòn hiểm, hạ gục rắn nâu trong tích tắc