Người phụ nữ đi bộ sang đường không dứt khoát bị ôtô hất tung