Người đàn ông Thụy Điển rơi tự do khi nhảy dù từ nhà 24 tầng