Người đàn ông lấy tổ ong xuống mà không cần dùng đồ bảo hộ