Người đàn ông khỏe nhất thế giới kéo lê máy bay nặng 26 tấn