Ngoạn mục tấn thuốc nổ phá hủy cầu đá dài 300m trong tích tắc